Sözlü Bildiri Programı

TARİH SAAT SALON SÖZLÜ NO BİLDİRİ
14 EKİM
2021,
PERŞEMBE
13:30 – 13:40 SALON 4 SS-01 Hemodiyaliz
DİYAL-TR: ANA SONUÇLARI: KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA İKİ YILLIK İZLEMDE GÖZLENEN KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR VE ANEMİ

Pınar Kızılırmak1, Tevfik Ecder2, Kenan Ateş3, Mustafa Arıcı4, Siren Sezer5, Hakan Kaptanogulları6, Turgay Arınsoy7
1Amgen Türkiye, İstanbul
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara; 4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara; 5Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara;
6Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü, İstanbul;
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara.
13:40 – 13:50 SALON 4 SS-02 Renal Transplantasyon
BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA GÖZDEN KAÇAN BİR DURUM: İŞİTME KAYBI

İlyas Öztürk1, Melis Şimşir2, Muhammed Gazi Yıldız3, Murat Karataş4, Abdullah Dalgıç5, Erhan Tatar6, Ertuğrul Erken1, Özkan Güngör1, İsrafil Orhan3, Orçun Altunören1
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
4S.b.ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
5S.b.ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
6S.b.ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı
13:50 – 14:00 SALON 4 SS-03 Klinik Nefroloji
AKUT CİSPLATİN NEFROTOKSİTESİNİ BELİRLEMEDE ÜRİNER KALPROTEKTİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülay Meral Koçak1, Gamze Bilik2, Aylia Yeşilova2, Fırat Oyman2, Murat Can3, Şener Cihan4 1S.b.ü. Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Kliniği 2S.b.ü. Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
3Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
4Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, Onkoloji Kliniği
14:00 – 14:10 SALON 4 SS-04 Glomerüler Hastalıklar
C4D, NEFRİN VE WT1 EKSPRESYONLARI FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ'UN MİNİMAL DEĞİŞİKLİK İLE AYIRIMINDA ÖNEMLİ MİDİR?

Esra Akçalı1, Kenan Turgutalp1, Yasemin Yuyucu Karabulut2, Zeynep Ebru Eser1, Özge Ağtaş Mıstık2, Banu Coşkun Yılmaz3, Simge Bardak4, Savaş Öztürk5, Serap Demir1, Ahmet Alper Kıykım1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Bölümü, Mersin, Türkiye
4Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
14:10 – 14:20 SALON 4 SS-05 Klinik Nefroloji
POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA SERUM GALECTİN-3 DÜZEYLERİ İLE ENDOTELYAL DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gamze Bilik1, Gülay Koçak2, Serkan Arıbal3, Fırat Oyman1, Aylia Yeşilova1
1S.b.ü. Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2S.b.ü. Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Kliniği
3S.b.ü. Prof.dr.cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
14:20 – 14:30 SALON 4 SS-06 Sıvı Elektrolit
COVID-19 HASTALARINDA HİPONATREMİNİN BELİRLEYİCİLERİ VE KLİNİK SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ercan Türkmen1, Mahmut Altındal2, Ferah Taran1, Tuba Kuruoğlu3, Aydın Deveci3, Melih Akpunar4, Seyyid Bilal Açıkgöz5, Nurhan Köksal6
1Nefroloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2Nefroloji Bilim Dalı, Bahçelievler Medical Park Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi
3Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
4İç Hastalıları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
5Romatoloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
6Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
14:30 – 14:40 SALON 4 SS-07 Hemodiyaliz
ACİL HEMODİYALİZ GEREKEN HİPONATREMİK HASTALARDA OZMOTİK DEMİYELİNİZASYON SENDROMUNU ÖNLEMEK İÇİN STANDART HD REÇETESİ

Neriman Sıla Koç1, Tolga Yıldırım1, Sinem Girgin1, Ceren Önal1, Jabrayil Jabrayilov1, Yağmur Tahıllıoğlu2, Şeref Rahmi Yılmaz1, Mustafa Arıcı1, Bülent Altun1, Yunus Erdem1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
16:15 – 16:25 SALON 4 SS-08 Renal Transplantasyon
BÖBREK NAKLİ SONRASI YENİ BAŞLANGIÇLI DM İLE NAKİL ÖNCESİ DÖNEMDE DM VARLIĞININ NAKİL SONRASI SONLANIMLARA ETKİSİ

Ömer Faruk Akçay1, Hacı Hasan Yeter2, Galip Güz1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilimdalı, Ankara, Türkiye
2Sivas Numune Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Sivas, Türkiye
16:25 – 16:35 SALON 4 SS-09 Hemodiyaliz
MEDİUM CUT-OFF DİYALİZÖRÜN İNFLAMASYON VE KARBAMİLE ALBUMİN ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ THE-SHE DEVAM ÇALIŞMASI

Nuri Barış Hasbal1, Mustafa Sevinç2, Vuslat Yılmaz3, Taner Basturk4, Elbis Ahbap4, Tamer Sakacı4, Perin Nazif Özcafer4, Peter Stenvinkel5, Bengt Lindholm5, Abdülkadir Ünsal4
1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği
2Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
3İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Nörobilim Anabilim Dalı
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Nefroloji Kliniği
5Karolinska Institutet, Divisions Of Renal Medicine And Baxter Novum, Department Of Clinical Science, Intervention And Technology
16:35 – 16:45 SALON 4 SS-10 Renal Transplantasyon
TRANSPLANTASYON SONRASI YENİ GELİŞEN DİYABETES MELLİTUS; PREVELANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ, TEK MERKEZ 24 YILLIK DENEYİM

Zeynep Ural1, Ülver Derici1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
16:45 – 16:55 SALON 4 SS-11 Hemodiyaliz
COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİ TÜRLERİ ARASINDA DEPRESYON SEMPTOMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa Sevinç1, Nuri Barış Hasbal2, Taner Baştürk3, Tamer Sakacı3, Elbis Ahbap3, Mustafa Ortaboz3, Emrah Erkan Mazı3, Abdülkadir Ünsal3
1Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
2Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
16:55 – 17:05 SALON 4 SS-12 Hemodiyaliz
HEMODİYALİZ HASTALARINDA SARKOPENİ İLE ARTERİYEL STİFFNESS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Cansu Ülgen1, İlyas Öztürk2, Murat Şahin3, Ayten Oğuz3, Orçun Altunören2, Özkan Güngör2 1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı
17:05 – 17:15 SALON 4 SS-13 Glomerüler Hastalıklar
MORBİD OBEZ HASTALARDA BÖBREK BİYOPSİ BULGULARI VE TEDAVİ YÖNETİMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Rezzan Eren Sadi oğl u 1, Merve Aktar1, Şayeste Akkan Eren1, Şule Şengül1, Sim Kutlay1, Gökhan
Nergizoğlu1, Şehsuvar Ertürk1, Kenan Ateş1, Kenan Keven1 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
17:15-17:25 SALON 4 SS-14 Periton Diyalizi
PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA TEKNİK SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uz m.dr.asl ı han Narlı oğlu 1, Prof.dr.caner Çavdar2, Uzm.dr. Hayri Üstün Arda2, Uzm.dr.özcan Uzun2,
Uzm.dr.filiz Yıldırım2, Prof.dr.taner Çamsarı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı
15 EKİM
2021, CUMA
11:00 – 11:10 SALON 4 SS-15 Hemodiyaliz
HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVİD-19 ENFEKSİYONU VE KEMİK METABOLİZMASI PARAMETRELERİNİN SEROKONVERSİYON İLE İLİŞKİSİ

Zeynep Kendi Çelebi1, Şiyar Erdoğmuş1, Didem Turgut1, Deniz İlhan Topçu 2, Mehmet Okan
Yıldırım3, Turan Çolak 1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
11:10 – 11:20 SALON 4 SS-16 Renal Transplantasyon
KONJENİTAL  BÖBREK  VE/VEYA  ÜRİNER  ANOMALİSİ  OLAN  HASTALARDA  RENAL
TRANSPLANTASYON SONUÇLARI

Özgür Akın Oto1, Safak Mirioglu3, Halil Yazıcı1, Ahmet Burak Dirim1, Nurane Guller1, Seda Şafak1, Erol Demir1, Ayşe Serra Artan1, Yasemin Özlük2, Yaşar Çalışkan4, Aydın Türkmen11İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 2İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı 3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı
4Saint Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
11:20 – 11:30 SALON 4 SS-17 Periton Diyalizi
TÜRKİYE’DE COVID-19 GEÇİREN PERİTON DİYALİZİ HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE SAĞKALIM SONUÇLARI: ÇOK MERKEZLİ ULUSAL ÇALIŞMA

Meltem Gürsu1, Savaş Öztürk2, Mustafa Arıcı3, İdris Şahin4, Sibel Gökçay Bek5, Mürvet Yılmaz6, Sümeyra Koyuncu7, Semahat Karahisar Şirali8, Zeynep Ural9, Belda Dursun10, Enver Yüksel11, Sami Uzun12, Savaş Sipahi13, Elbis Ahbap14, Ayşe Serra Artan2, Orçun Altunören15, Onur Tunca16, Yavuz Ayar17, Ebru Gök Oğuz18, Zülfükar Yılmaz19, Serdar Kahvecioğlu20, Ebru Aşıcıoğlu21, Ayşegül Oruç22, Mehmet Rıza Altıparmak23, Zeki Aydın24, Bülent Huddam25, Mürşide Esra Dölarslan26, Alper Azak27, Serkan Bakırdöğren28, Ahmet Uğur Yalçın29, Serhat Karadağ12, Memnune Sena Ulu30, Özkan Güngör15, Elif Arı Bakır31, Ali Rıza Odabaş32, Nurhan Seyahi23, Allaattin Yıldız2, Kenan Ateş33 1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 4Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 5Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
6Sbü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Kliniği
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 8Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 10Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
11Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
12Sbü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
13Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 14Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 15Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 16Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
17Bursa Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği
18Sbü Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
19Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
20Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 21Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 22Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
23İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
24Sbü Darica Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 25Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 26sbü Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kli 27balıkesir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kli 28çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli 29eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli 30bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli31sbü Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kli
32istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nefroloji Kli
33ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli
11:30 – 11:40 SALON 4 SS-18 Klinik Nefroloji
DEMANS TANILI HASTALARDA YOĞUNBAKIM YATIŞI GEREKTİREN NEFROLOJİK
PROBLEMLER

İlyas Öztürk1, Serdal Gök1, Melis Şimşir1, Muhammed Çiftçioğlu 1, Fatma Betül Güzel1, Gülsüm
Akkuş 1, Ertuğrul Erken1, Orçun Altunören1, Özkan Güngör1 1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
11:40 – 11:50 SALON 4 SS-19

Renal Transplantasyon
COVID-19 GEÇİRMİŞ RENAL TRANSPLANT ALICILARINDAKİ UZUN VADELİ SONUÇLAR: ULUSAL, ÇOK MERKEZLİ, KONTROL GRUPLU ÇALIŞMA

Özgür Akın Oto1, Savaş Öztürk1, Mustafa Arıcı2, Arzu Velioğlu3, Belda Dursun4, Nurana Guller1, İdris Şahin5, Zeynep Ebru Eser6, Saime Paydaş7, Sinan Trablus8, Sümeyra Koyuncu9, Murathan Uyar10, Zeynep Ural11, Rezzan Eren Sadioğlu12, Hamad Dheir13, Neriman Sıla Koç2, Hakan Özer14, Beyza Algül Durak15, Cuma Bülent Gül16, Umut Kasapoğlu34, Ebru Gök Oğuz18, Mehmet Tanrısev19, Gülşah Şaşak Kuzgun20, Şafak Mirioğlu21, Erkan Dervişoğlu22, Ertuğrul Erken23, Numan Görgülü24, Sultan Özkurt25, Zeki Aydın26, İlhan Kurultak27, Melike Betül Öğütmen28, Serkan Bakırdöğen29, Burcu Kaya3, Serhat Karadağ31, Sena Ulu32, Özkan Güngör23, Elif Arı Bakır35, Ali Rıza Odabaş33, Nurhan Seyahi8, Alaattin Yıldız1, Kenan Ateş12
1İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı; 4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi , İç Hastalıkları Anablim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı; 5İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd, Malatya;
6Mersin Üniversitesi, Mersin Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı;
7Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı;
8İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı;
9Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı; 10Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, İç Hastalıkları Abd,nefroloji Kliniği; 11Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı; 12Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı;
13Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Sakarya/türkiye;
14Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı;
15Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği;
16Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği; 18Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara; 19Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi,tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği;
20Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği;
21Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dal, Nefroloji Bilim Dalı 22Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı; 23Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı;
24Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği; 25Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,nefroloji Bilim Dalı; 26sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Klin
27trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim D
28sağlık Bilimleri Üniversitesi,haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ,nefroloji Bilim D 29çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim 30marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim D
31sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Klin
32bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim D
33sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hasta
34sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Klin
35sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kli

11:50 – 12:00 SALON 4 SS-20 Klinik Nefroloji
COVID-19 GEÇİREN KRONİK BÖBREK HASTALARININ GEÇ DÖNEM SONUÇLARI:
ULUSAL, ÇOK MERKEZLİ, KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Serhat Karadağ1, Savaş Öztürk2, Mustafa Arıcı3, Numan Görgülü4, Esra Akçalı5, İrem Pembegül6, Dilek Güven Taymez7, Rümeyza Kazancıoğlu8, Yavuz Ayar9, Rüya Mutluay10, Arzu Özdemir11, Zeki Aydın12, Yağmur Başhan1, Selma Alagöz13, Fatih Yılmaz14, Sinan Trabulus15, Ahmet Burak Dirim2, İlyas Öztürk16, Ayça İnci17, Alper Azak18, Nimet Aktaş19, Tolga Kuzu20, Hamad Dheir21, Taner Baştürk22, Tuba Elif Özler23, Mevlüt Tamer Dinçer4, Kenan Turgutalp5, Memnune Sena Ulu24, Özkan Güngör16, Elif Arı Bakır25, Ali Rıza Odabaş26, Nurhan Seyahi15, Alaattin Yıldız2, Kenan Ateş27
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul,
Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul,
Türkiye
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
6Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Malatya, Türkiye
7Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
8Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa, İstanbul
10Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir, İstanbul
11Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
12Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Kocaeli, Türkiye
13Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul,
Türkiye
14Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya, Türkiye
15İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
16Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
17Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya, İstanbul
18Balıkesir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
19Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği,
Bursa, Türkiye
20Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
21Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı , Sakarya, Türkiye
22Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 23Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Amasya, Türkiye 24Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği; İstanbul, Türkiye
25Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği
26istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof.dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Tü
27ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Tü
12:00 – 12:10 SALON 4 SS-21 Renal Transplantasyon
ALTMIŞBEŞ YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA BÖBREK NAKLİ, GREFT VE HASTA SAĞ KALIMI

Gülay Yılmaz1, Ebru Özdemir2, Murat Yıldar2, İbrahim Berber3, Ülkem Çakır4 1Acıbadem İnternational Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul
2Acıbadem İnternational Hastanesi Organ Nakli Kliniği, İstanbul
3Acıbadem İnternational Hastanesi Organ Nakli Kliniği; Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi A.b.d, İstanbul
4Acıbadem İnternational Hastanesi Nefroloji Kliniği, Acıbadem Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
13:30 – 13:40 SALON 4 SS-22 Klinik Nefroloji
RATLARDA KONTRASTLA İLİŞKİLİ NEFROPATİDE ANZER PROPOLİS'İN KORUYUCU ÖZELLİĞİ

Hazen Sarıtaş1, Fatma Görücü2, Hasan Hüseyin Demirel4, Aziz Bülbül5, Tuba Berra Sarıtaş3, Zülfükar Kadir Sarıtaş2
1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.d. Nefroloji B.d. 2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.d. 3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d. 4Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Bayat Laborant Ve Veteriner Sağlığı Bölümü 5Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Bölümü
13:40 – 13:50 SALON 4 SS-23 Glomerüler Hastalıklar
SARS-COV-2 ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ KRESENTİK GLOMERÜLONEFRİT: VAKA SERİSİ

Ezgi Coskun Yenigun1, Şimal Köksal Cevher1, Serkan Aktürk1, Emre Çankaya1, Meryem Keleş1, Fatih Dede1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi
13:50 – 14:00 SALON 4 SS-24 Renal Transplantasyon
HD VE BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA FGF23 İLE ANEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İsmail Baloğlu1, Hakan Özer2, Yasin Öztürk2, Mehmet Fatih Erdur3, Halil Zeki Tonbul2, Kültigin Türkmen2
1Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 2Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği 3Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Nefroloji Kliniği
14:00 – 14:10 SALON 4 SS-25 Klinik Nefroloji
TÜRKİYE’DE KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA COVİD-19 UZUN DÖNEM
SONUÇLARI: ULUSAL, ÇOK MERKEZLİ KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Savaş Öztürk1, Kenan Turgutalp2, Mustafa Arıcı3, Numan Görgülü4, Halil Zeki Tonbul5, Necmi Eren6, Vedat Gençer7, Mehmet Deniz Aylı8, İrem Pembegül9, Mürşide Esra Dölarslan10, Zeynep Ural11, Hülya Çolak12, Tuba Elif Özler13, Özgür Can14, Mehmet Emin Demir15, Orçun Altınören16, Bülent Huddam17, Kürşad Öneç18, Bülent Demirelli19, Zeki Aydın20, Eda Altun21, Selma Alagöz22, Yavuz Ayar23, Zeynep Ebru Eser2, Bayram Berktaş24, Zülfükar Yılmaz25, Eser Uslu Ateş26, Enver Yüksel27, Gizem Kumru Şahin28, Merve Aktar29, Egemen Cebeci30, Belda Dursun31, Sibel Yücel Koçak32, Abdulmecit Yıldız33, Sinan Kazan34, Mahmut Gök35, Erkan Şengül36, Murat Tuğcu37, Ramazan Öztürk38, Serdar Kahvecioğlu39, Ekrem Kara40, Bülent Kaya41, Garip Şahin42, Tamer Sakacı43, Savaş Sipahi44, İlhan Kurultak45, Beyza Algül Durak46, Mehmet Rıza Altıparmak47, Sabahat Alışır Ecder48, Serhat Karadağ30, Mevlüt Tamer Dinçer4, Hakan Özer5, Sibel Gökçay Bek6, Memnune Sena Ulu49, Özkan Güngör16, Elif Arı Bakır50, Ali Rıza Odabaş35, Nurhan Seyahi47, Alaattin Yıldız1, Kenan Ateş29 1İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Mersin 3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul 5Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Konya
6Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Kocaeli 7Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Yozgat 8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara 9Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü,
Trabzon
11Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 12Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir 13Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Amasya
14Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bitlis
15İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul 16Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş 17Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Nefroloji Bd, Muğla
18Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Düzce
19Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
20Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Kocaeli
21Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bolu
22Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
23Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Hastanesi, Nephroloji Kliniği, Bursa
24İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, İç Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya 25Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Diyarbakır 26antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, An
27sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Diyarb
28sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 29ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, A 30sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İst
31pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi , İç Hastalıkları Anablim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, De 32sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İst
33bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı,
34afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Afyonkara
35sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İst
36sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ko 37marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
38sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, A
39sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, 40recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, 41çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
42eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Eski�
43sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Yerleşkesi Nefroloji Kliniği, İst
44sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bd, Sa 45trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, E 46ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniği, A
47istanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İst
48istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İst
49bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İst
50sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İst
14:10 – 14:20 SALON 4 SS-26 Klinik Nefroloji
RATLARDA RENAL İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA MYRTUS COMMUNİS EKSTRESİNİN (MERSİN AĞACI YAPRAĞI )KORUYUCU ETKİSİ

Hazen Sarıtaş1, İbrahim Demirkan2, Fatma Görücü2, Hasan Hüseyin Demirel3, Aziz Bülbül4, Tuba
Berra Sarıtaş5, Zülfükar Kadir Sarıtaş2
1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.d. Nefroloji B.d. 2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.d. 3Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Bayat Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü 4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji A.d.
5Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon A.d.
14:20 – 14:30 SALON 4 SS-27 Periton Diyalizi
COVİD-19 SONRASI PERİTON DİYALİZİ HASTALARININ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSAL ÇOK MERKEZLİ KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Savaş Öztürk1, Meltem Gürsu2, Mustafa Arıcı3, İdris Şahin4, Necmi Eren5, Mürvet Yılmaz6, SümeyraKoyuncu7, Semahat Karahisar Şirali8, Zeynep Ural9, Belda Dursun10, Enver Yüksel11, Sami Uzun12, Savaş Sipahi13, Elbis Ahbap14, Halil Yazıcı1, Orçun Altunören15, Onur Tunca16, Yavuz Ayar17, Ebru Gök Oğuz18, Zülfükar Yılmaz19, Serdar Kahvecioğlu20, Ebru Aşıcıoğlu21, Ayşegül Oruç22, Rezzan Ataman23, Zeki Aydın24, Bülent Huddam25, Mürşide Esra Dölarslan26, Alper Azak27, Serkan Bakırdöğen28, Ahmet Uğur Yalçın29, Memnune Sena Ulu30, Özkan Güngör15, Elif Arı Bakır31, Ali Rıza Odabaş32, Nurhan Seyahi23, Alaattin Yıldız1, Kenan Ateş33
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 4Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 5Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
6Sbü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Sağlı Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nefroloji Kliniği
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 8Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 10Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
11Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
12Sbü Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
13Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 14Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 15Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 16Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
17Bursa Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği
18Sbü Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
19Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
20Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 21Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 22Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
23İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği
24Sbü Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği 25Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kliniği 26sbü Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kli 27balıkesir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kli 28çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli 29eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli 30bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli
31sbü Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kli
32istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nefroloji Kli
33ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Kli
14:30 – 14:40 SALON 4 SS-28 Renal Fizyoloji
PERİRENAL ADİPOZ DOKU KALINLIĞI İLE BÖBREK HİSTOPATOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erhan Tatar1, Müge Doksan2, Funda Taşlı3, Ali Murat Koç4, Murat Karataş5, Adam Uslu5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ve Organ Nakli Kliniği, İzmir, Türkiye
16:15– 16:25 SALON 4 SS-29 Klinik Nefroloji
MONOKLONAL İMMÜNOGLOBÜLİN BİRİKİM HASTALIĞINDA BÖBREK NAKLİ PLAZMA FOSFOR DÜZEYİ NORMAL ERKEN EVRE KBH'DA 24 SAATLİK İDRAR FOSFORU İLE İDRAR ANJİOTENSİNOJEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Orhan Özdemir1, Celalettin Usalan1, Özlem Usalan1, Ahmet Ziya Şahin1, Fatih Mehmet Erdur1,
Mehmet Tarakçıoğlu2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
16:25 – 16:35 SALON 4 SS-30 Klinik Nefroloji
OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA ÜRİNER SİSTEM TAŞI OLUŞUMUNA EĞİLİM OLUŞTURAN METABOLİK FAKTÖRLER

Onour Chasan1, Ayşe Serra Artan2, Meltem Gürsu2, Şafak Mirioğlu2, Rümeyza Kazancıoğlu2, Ömer
Celal Elçioğlu2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
16:35 – 16:45 SALON 4 SS-31 Klinik Nefroloji
OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA TOTAL OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SEVİYELERİN BÖBREK FONKSİYONLARIYLA İLİŞKİSİ

Özlem Aris1, Banu Büyükaydın1, Ayşe Serra Artan2, Şafak Mirioğlu2, Meltem Gürsu2, Rümeyza
Kazancıoğlu2, Ömer Celal Elçioğlu2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
16:45 – 16:55 SALON 4 SS-32 Renal Transplantasyon
RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTALARDA 2 DOZ SARS COV-2 İNAKTİF AŞISINA (CORONAVAC) ANTİKOR YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Rezzan Eren Sadi oğl u 1, Erol Demir2, Merve Aktar1, Seda Şafak2, Ayşe Serra Artan2, Zeynep Ceren Karahan3, Sevim Meşe4, Ebru Evren3, Ali Ağaçfidan4, Güle Çınar5, Mustafa Önel4, Şule Şengül1, Kenan Keven1, Aydın Türkmen2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ibni Sina Hastanesi, Merkez Labotavurarı
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
16:55 – 17:05 SALON 4 SS-33 Hemodiyaliz
SARS-COV-2 AŞILARININ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİKOR YANITLARI: İNAKTİVE AŞI YETERLİ KORUMA SAĞLAR MI?

Ahmet Murt1, Mehmet Rıza Altıparmak1, Serap Sert Yadigar2, Serkan Feyyaz Yalın2, Dogukan Özbey3, Bekir Kocazeybek3, Meltem Pekpak1, M. Rezzan Ataman1
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı
17:05 – 17:15 SALON 4 SS-34 Periton Diyalizi
EL BECERİSİNİN PERİTON DİYALİZİ İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ

İbrahim Dogan1, Rezzan Eren Sadioğlu2, Hayriye Sayarlıoğlu3, Ercan Türkmen3, Nimet Aktaş4, Yavuz Ayar5, Tolga Yıldırım6, Ayşegül Oruç7, Emel Uçar8, Kenan Ateş2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 319 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
4Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
5Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi 6Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 8Baxter, Türkiye
16 EKİM
2021,
CUMARTESİ
13:30 – 13:40 SALON 4 SS-35 Hemodiyaliz
GERİATRİK HEMODİALİZ HASTALARINDA KIRILGANLIK: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Kenan Evren Öztop1
1Özel Sakarya Nefro-med Diyaliz Merkezi
13:40 – 13:50 SALON 4 SS-36 Klinik Nefroloji
COVİD-19 ENFEKSİYONUNA BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI GELİŞEN HASTALARIN UZUN DÖNEM BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nida Halıcı Zavalsız1, Egemen Cebeci2, Hayriye Esra Ataoğlu1, Savaş Öztürk1 1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
13:50 – 14:00 SALON 4 SS-37 Renal Transplantasyon
RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA ÜRİNER ANJİOTENSİNOJEN DÜZEYİ İLE HS- CRP VE PAI-1 SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Orhan Özdemir1, Ahmet Ziya Şahin1, Özlem Usalan1, Celalettin Usalan1, Fatih Mehmet Erdur1,
Mehmet Tarakçıoğlu2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
14:00 – 14:10 SALON 4 SS-38 Klinik Nefroloji
PLASEBOYA KARŞI SEMAGLUTİD İLE EGFR DÜŞÜŞ ORANINDA AZALMA: SUSTAIN 6 VE PIONEER 6'NIN POST HOC HAVUZLANMIŞ ANALİZİ

Batu Gürser8, Katherine R Tuttle1, David Cherney2, Samy Hadjadj3, Thomas Idorn4, Ofri Mosenzon5, Vlado Perkovic6, Soren Rasmussen4, Benjamin Wolthers4, Stephen C Bain7
1Washington Üniversitesi 2Toronto Üniversitesi 3Nantes Üniversitesi
4Novo Nordisk Danimarka
5Kudüs Üniversitesi
6Yeni Güney Galler Üniversitesi
7Swansea Üniversitesi
8Novo Nordisk Türkiye
14:10 – 14:20 SALON 4 SS-39 Hemodiyaliz
KRONİK BÖBREK HASTA GRUPLARINDA KIRILGANLIK VE SARKOPENİ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: KONTROL GRUPLU ÇALIŞMA

Savaş Öztürk1, 4, Damla Gül Çetin2, Mehmet Çetın2, Tuba Elıf Şenel1, Egemen Cebecı1, Serhat Karadag1, Hıkmet Feyızoğlu1, Gulıstan Bahat3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Suam, Nefroloji Kliniği Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Suam, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
14:20 – 14:30 SALON 4 SS-40 Periton Diyalizi
ACİL BAŞLANGIÇLI PERİTON DİYALİZİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Murat Balkoca1, Ercan Türkmen2, Melda Dilek2, Nurol Arık2, Hayriye Sayarlıoğlu2 1Nefroloji Bilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi