Hemşirelik Bilimsel Program

14 Ekim 2021, Perşembe

Saat Salon A Salon B
08:30-10:00 TNDTHD 11. HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Gülseren Pehlivan, Arzu Arda
Oturum Başkanları: Fatma İltuş, Gülseren Pehlivan
Hemodiyaliz Ünitesine Hasta Kabulü: İlk Seans Nasıl Yönetilmeli?
Konuşmacı: Şelale Yıldıran

Hemodiyaliz Ünitelerinde Ekipman ve Sarf Malzeme Yönetimi
Konuşmacı: Nurten Demiralp

TNDTHD 16. PERİTON DİYALİZİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
ISPD NE DİYOR?

Kurs Koordinatörleri: Sevginar Şentürk, Sevel Yıldız
Oturum Başkanları: Sevginar Şentürk, Ayşe Atak

PD Hasta Seçiminde Destekleyici, Yenilikçi Yaklaşımlar
Konuşmacı: Duygu Balcı
Peritona Erişim ve Periton Membran Disfonksiyonu
Konuşmacı: Gülden Çelik

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 TNDTHD 11. HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Oturum Başkanları: Gülay Turgay, Figen Bekar Tunçalp

Hemodiyaliz Hastaları için Olgularla Bireyselleştirilmiş Bakım Planları
Konuşmacı: Sevda Arat

Olgularla Hemodiyalizde Damar Yolu Erişimine Bağlı Aciller
Konuşmacı: Özlem Şahin

Hemodiyaliz’de Alınan Kan Numunelerinin Laboratuvar Yolculuğu ve Tedaviye Etkisi
Konuşmacı: Nermin Erdoğan

Hemodiyalizde Su Kalitesi: Ne Biliyoruz?
Konuşmacı: Şengül Özdemir

TNDTHD 16. PERİTON DİYALİZİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
HASTA YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Gülbahar Kirikçi, Gülden Çelik

Hasta ve Hemşire Arasındaki Güven İlişkisinin Yapı Taşları; Etkili İletişim ve Eğitim
Konuşmacı: Sevim Çalıcıoğlu

Güncel Teknolojiler ile Uzaktan Hasta Yönetimi
Konuşmacı: Özgül Balseven

Periton Diyaliz Yeterliliği ve Hasta Takip Süreci
Konuşmacı: Melek Aksay Urgun

Yardımlı Periton Diyalizi; Stratejiler ve Sonuçlar
Konuşmacı: Güler Nasuhbeyoğlu

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ /POSTER SUNUMLARI
Değerlendirme Komisyonu: Yasemin Tokem, Fatma İltuş, Nermin Erdoğan, Sevginar Şentürk
13:30-15:00  
TNDTHD 11. HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Oturum Başkanları: Gülseren Pehlivan, Hülya Kaya

Damar Yolu Teknikleri ve Fistül Bakımı
Konuşmacı: Perihan Eken

Hemodiyalizde Akut Komplikasyonların Yönetimi
Konuşmacı: İsmail Yaman

Hemodiyalizde Kronik Komplikasyonların Yönetimi
Konuşmacı: Selma Çoban Işık

TNDTHD 16. PERİTON DİYALİZİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
PD UYGULAMALARI: LİTERATÜR TARAMASI İLE SORULARA CEVAPLAR

Oturum Başkanları: Ayten Karakoç, Sevim Çalıcıoğlu

PD’de Teknik Başarısızlıklar ve Çözüm Yolları
Konuşmacı: Emel Kaya

Kateter Çıkış Yeri Bakımı
Konuşmacı: Nalan Öncü

Pet Uygulamaları
Konuşmacı: Gülbahar Kirikçi

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 TNDTHD 11. HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ KURSU?

Oturum Başkanları: Zülfünaz Özer, Tülay Aksoy

Hemodiyalizde Hasta Eğitiminin ABC’si
Konuşmacı: Gülay Turgay

Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Yönetimi: Disiplinler Arası Yaklaşım
Konuşmacı: Nurcan Kop Bulmuş

Diyaliz Ünitelerinde Enfeksiyonlar ve Yönetimi
Konuşmacı: Ahmet Pulur

ENFEKSİYON YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Yaprak Sarıgöl Ordin, Güler Nasuhbeyoğlu

Böbrek Nakli Sonrası Enfeksiyonlar ve Yönetimi
Konuşmacı: Nilgün Demiröz

Periton Diyalizinde Enfeksiyonlar ve Yönetimi
Konuşmacı: Rukiye Şimşek

Hemodiyalizde SVK İlişkili Enfeksiyonları Önleme: Kanıt Temelli Uygulamalar
Konuşmacı: Sibel Talay

18:30-20:00 Açılış Töreni

 

15 Ekim 2021, Cuma

Saat Salon A Salon B
08:30-10:00 OTURUM 1 KRONİK KASTALIKLAR VE BÖBREK

Oturum Başkanları:
Asiye Akyol, Ender Hür

Diyabetin Böbrek Sağlığı Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Birsen Yürügen
Hipertansiyonun Böbrek Sağlığına Etkisi
Konuşmacı: Yasemin Tokem

OTURUM 1

Oturum Başkanları: Zülfünaz Özer, Arzu Arda 
Çocukluktan Yetişkinliğe Böbrek Sağlığının Korunması
Konuşmacı: Şule Durmuşoğlu
Böbrek Nakli Vericisinin Böbrek Sağlığının Korunması
Konuşmacı: Yaprak Sarıgöl Ordin
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30
 
OTURUM 2
COVİD 19


Oturum Başkanları:
Azize Atlı Özbaş, Sevel Yıldız

Covid 19’un Neden Olduğu Böbrek Hasarı
Konuşmacı: Fatma İltuş

Covid-19’un KBY hastalarına etkisi
Konuşmacı: Emine Asar

Pandemi Sürecinde Diyaliz Hastalarını Nasıl Yönettik?
Konuşmacı: Müjgan Yavuz

Pandemide Fobilerimiz & Hobilerimiz
Konuşmacı: Rahime Pazvant  

OTURUM 2
SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Asiye Akyol, Gülbahar Kirikçi

Değerlendirme Komitesi:
Asiye Akyol
Selda Arslan
Gülbahar Kirikçi
Fatma Gedikli
 
 
 

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER SUNUMLARI
Değerlendirme Komisyonu:
Yasemin Tokem, Fatma İltuş, Nermin Erdoğan, Sevginar Şentürk
13:30-15:00 OTURUM 3
YEŞİL VE GÜVENLİ DİYALİZ

 
Oturum Başkanları:
Soner Duman, Ayten Karakoç

Yeşil Diyaliz Mümkün mü?
Konuşmacı: Ender Hür

Hemodiyalizde Hasta Güvenliği
Konuşmacı: Berrin Mete

Periton Diyalizi ve Organ Naklinde Hasta Güvenliği
Konuşmacı: Özlem Demir

OTURUM 3
SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Selda Arslan, Fatma Gedikli

Değerlendirme Komitesi:
Asiye Akyol
Selda Arslan
Fatma Gedikli
Gülbahar Kirikçi

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:30 OTURUM 3
Oturum Başkanı: Nermin Erdoğan

 
Etkin İletişim

Konuşmacı: Ferda Şule Kaya

 

16 Ekim 2021, Cumartesi

Saat Salon A Salon B
08:30-10:00 OTURUM 1

Oturum Başkanları: Yasemin Tokem, Nermin Erdoğan
SDBY’nde Yaşam Planı
Konuşmacı: Asiye Akyol
Kronik Böbrek Hastalığı ve İleri Glikasyon Ürünleri
Konuşmacı: Zülfünaz Özer

OTURUM 1

Oturum Başkanları: Selda Arslan, Figen Bekar Tunçalp
Hemşire Liderliğinde, Diyaliz Hastalarına Bakım Uygulamaları ve Önemi
Konuşmacı: Nazan Kılıç Akça
Diyaliz Hemşiresinin Eğitici Rolü
Konuşmacı: Özlem Özdemir
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM 2

Oturum Başkanları: Yaprak Sarıgöl Ordin, Ayşe Atak

Neden PD?
Konuşmacı: Nilüfer Bozkurt

Hemodiyalizden Diğer RRT Seçeneklerine Geçiş
Konuşmacı: Canan Sayan

Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrasında Hasta Uyumu
Konuşmacı: Gülfer Pehlivan

Tamamlayıcı Tıbbi Tedavilerin Nefroloji Hemşireliğinde Kullanımı
Konuşmacı: Sevda Tüzün Özdemir

OTURUM 2

Oturum Başkanları: Nazan Kılıç Akça, Gülay Turgay

Nefrolojide Etik İkilemler
Konuşmacı: Selda Arslan

Diyaliz Hastalarında Psikososyal Değerlendirme: Hemşirenin rolü
Konuşmacı: Azize Atlı Özbaş

Pandeminin Sosyolojik Etkileri
Konuşmacı: Aysun İnan

Diyaliz Ünitelerinde Olağanüstü Durumlar Nasıl Yönetilmeli?
Konuşmacı: Figen Bekar Tunçalp

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00

OTURUM 3
OLGULARLA HASTA YÖNETİMİ


Oturum Başkanları: Mehmet Tanrısev, Fatma Gedikli

Olgu 1: Zeynep Yüksel Kırcalı
Olgu 2: Nevin Uygur Bıçaklı
Olgu 3: Elif Çetinkaya
Olgu 4: İlknur Yücel

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ