Hekim Bilimsel Programı-2021

KONGRE ÖNCESİ KURS PROGRAMI / 13 EKİM 2021, ÇARŞAMBA

13:00-14:00 KAYIT VE KURSLARIN AÇILIŞI
Saat Salon 4 Saat Salon 5 Saat Salon 6

NEFROLOGLAR İÇİN TEMEL İMMÜNOLOJİ KURSU
Türk Nefroloji Derneği ve Türk İmmünoloji Derneği Ortak Çalışması

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TEMEL VE İLERİ İSTATİSTİK KURSU

TEMEL NEFRO-RADYOLOJİ KURSU

Kurs Başkanı: Dr. Barbaros Oral

Kurs Koordinatorü: Dr. Elif Arı Bakır

Kurs Başkanı: Dr. Ayça Çakmak Pehlivanlı

Kurs Koordinatorü: Dr. Nurhan Seyahi

Kurs Başkanı: Dr. Zafer Ünsal Coşkun

Kurs Koordinatorü: Dr. Ali Rıza Odabaş

14:00-14:30

İmmünolojiye Genel Bakış

Dr. Barbaros Oral

14:00- 14:45

Temel İstatistik Kavramlar

Konuşmacı: Dr. Alev Bakır

 • Anlamlı Olmak veya Olmamak; P Değerinin Seçimi
 • Veri Tipleri – Tanımlayıcı İstatistikler
 • Normal Dağılım (test, veri girişi ve testler için kısa SPSS uygulaması)
14:00- 19:00

Temel Nefro-Radyoloji Kursu

Konuşmacı: Dr. Zafer Ünsal Coşkun, Dr. Erdem Yüzüak

 • Nefrolojide Temel Radyolojik Bulgular
 • Olgularla BT Değerlendirme
 • Olgularla MR Değerlendirme
14:30-15:00

Doğal Bağışıklık

Dr. Günnur Deniz

15:00-15:30

Hücresel Bağışıklık Yanıtları

Dr. Arzu Aral

14:45-15:00 Kahve Arası    
15:30-16:00

Sıvısal Bağışıklık Yanıtları

Dr. Emel Demiralp

15:00-15:45

Temel İstatistiksel Analizler

Konuşmacı: Dr. Alev Bakır

 • Örneklem Büyüklüğü ve Kalitesi
 • Grup Karşılaştırması
  • 2 Grup – Parametrik-Nonparametrik
  • ANOVA – Parametrik-Nonparametrik
 • Korelasyon Analizi
 • SPSS Uygulaması
   
16:00-16:30 Kahve Arası    
16:30-17:30

Araştırmalarda kullanılan immünolojik yöntemler (ELISA, immunfloresan, flow sitometri)

Dr. Emel Demiralp

15:45-16:15 Kahve Arası    
17:30-17:45 Kahve Arası 16:15- 17:00

İleri İstatistiksel Analizler

Konuşmacılar: Dr. Alev Bakır, Dr. Zeynep Atlı

 • Propensity Score
 • ROC Analizi
  • SPSS Uygulama
 • Yaşam Analizi
  • Sağ Kalım Verisi Nedir?
  • Sansürlü Veri Türleri
  • Kaplan Meier Eğrisi
  • Logrank Testi
  • Zamandan Bağımsız Değişken ve Zamana Bağımlı Değişken Nedir?
  • Cox Proportional Hazard Model – Genelleştirilmiş Cox Model
  • SPSS Uygulama
 • Joint Model
   
17:45-18:15

Böbrek Hastalıklarının İmmünopatogenezi

Dr. Abdülmecit Yıldız

   
18:15-18:45

Transplantasyon İmmünolojisi

Dr. Ali Şengül

17:00-17:15 Kahve Arası    
    17:15-18:00

Regresyon Analizi

Konuşmacı: Dr. Zeynep Atlı

 • Basit Doğrusal Regresyon
 • Çoklu Doğrusal Regresyon
 • Logistic Regresyon (Odd Ratio, Yorumlama)
 • SPSS Uygulama (Herhangi Biri İçin Olabilir)
   
       
    18:00-18:15 Kahve Arası    
    18:15 – 19:00

Makine Öğrenmesi

Konuşmacı: Dr. Ayça Çakmak Pehlivanlı

 • Makine Öğrenmesi Nedir, Hangi Yöntemler Kullanılır?
 • Karar Ağaçları ve Uygulaması
 • Random Forest
 • Değerlendirme Ölçütleri (Confusion Matrix, Accuracy, Sensitivity, Specificity, F1 Score, Precision)
   
       
17:00-18:30 13. NEFROLOJİ YETERLİK SINAVI

 

 

BİLİMSEL PROGRAM / 14 EKİM 2021, PERŞEMBE

Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4
08:30-09:45

PROF. DR. KEMAL ÖNEN OTURUMU

TÜRK NEFROLOJİSİ VE KÜRESEL NEFROLOJİYE BAKIŞ

Oturum Başkanları: Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. Kenan Ateş

 • Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi Raporu-2020
  Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit
 • Küresel Nefroloji Perspektifi
  Konuşmacı: Dr. Fatih Kırcelli
 • Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları
  Konuşmacı: Dr. Ayça Çakmak Pehlivanlı
     
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:45


SEKONDER HİPERPARATİROİDİ ve ETELKALSETİD

Moderatör:

Dr.Kenan Ateş

Konuşmacılar:
Dr.Alaattin Yıldız
Dr.Kenan Ateş
Dr.Yunus Erdem

     
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30

PROF. DR. EKREM EREK OTURUMU

TEMEL BİLİMLERDEN KLİNİĞE
NEFROLOJİDE 2020-2021 LİTERATÜR GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Bülent Altun

 • Hastalık Geni Bulunması ve Gen Düzenlemesi Metodolojisi
  Konuşmacı: Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri
 • Temel Bilimlerde Güncelleme
  Konuşmacı: Dr. Alaattin Yıldız
 • Klinik Bilimlerde Güncelleme
  Konuşmacı: Dr. Nurhan Seyahi

İDEAL DİYALİZ TEDAVİSİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak, Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı

 • Vasküler Giriş Yolu Sorunları
  Konuşmacı: Dr. Müjdat Yenicesu
 • Diyaliz Yeterliliği
  Konuşmacı: Dr. Zehra Eren
 • Volüm Kontrolü
  Konuşmacı: Dr. Ender Hür

MÜLTECİ SAĞLIĞI VE YAŞANAN SORUNLAR

Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Mansur Kayataş

 • Ülkemizdeki Mülteciler ve Sağlık Sorunları
  Konuşmacı: Dr. Tuncay Şahutoğlu
 • Mülteciler ve Böbrek Sağlığı: Yaşanan Sorunlar
  Konuşmacı: Dr. Mustafa Sevinç
 
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Dr. Gülşah Şaşak, Dr. Ezgi Coşkun Yenigün
13:30-15:00 PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR
OTURUMU

KRONİK BÖBREK HASTASINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ: HEDEFLER VE TEDAVİ SEÇİMLERİ

Oturum Başkanları:
Dr. İbrahim Karayaylalı,
Dr. Yunus Erdem

 • KDIGO Hipertansiyon Kılavuzu Ne Diyor?
  <120/80 mmHg Hedefi Uygun Bir Hedef Midir?
  Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan
 • Diyaliz ve Hipertansiyon
  Konuşmacı: Dr. Ülver Derici
 • Transplantasyon ve Hipertansiyon
  Konuşmacı: Dr. Ülkem Çakır

HEMODİYALİZDE MORBİDİTE YÖNETİMİ

Oturum Başkanları:
Dr. Gökhan Nergizoğlu,
Dr. Ayhan Doğukan

 • Diyabetik Hastada Komplikasyonların Tanınması ve Yönetimi
  Konuşmacı: Dr. Özlem Usalan
 • Hipotansif Hastaya Yaklaşım
  Konuşmacı: Dr. Ramazan Çetinkaya

PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU OTURUMU

İMMÜNOLOJİK YÖNDEN ZOR OLGULARDA TRANSPLANTASYON

Oturum Başkanı: Dr. Kenan Keven

 • İmmünolojik Riskli Hasta Tanımı
  Konuşmacı: Dr. Rahmi Yılmaz
 • İmmünolojik Riskli Hastada Transplantasyon
  (Olgu Sunumu ve İnteraktif Tartışma)
  Konuşmacılar: Dr. İhsan Ergün,
  Dr. Saba Kiremitçi

SÖZLÜ BİLDİRİLER – 1

Oturum Başkanı: Dr. Sena Ulu

15:00-15:45


KLİNİK PRATİKTE FABRY: VAKALARLA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Moderatör/Konuşmacı:

Dr .Nurhan Seyahi

Konuşmacı:
Dr .Ertuğrul Kıykım
Konuşmacı:
Dr. Barış İkitimur

 


HEMODİYALİZDE KARŞILANMAMIŞ KLİNİK İHTIYAÇLAR ve HDx TERAPİSİ

Oturum Başkanı:

Dr. M. Rıza Altıparmak

 •  Açılış
 • Theranova Membran Yapısı: Renal Klirens Yolunda Bir Adım Daha
  Konuşmacı: Dr. Serkan Aktürk
 • Theranova ile gerçekleşen HDx Terapisi’nin Klinik sonuçları 
  Konuşmacı: Dr. M. Rıza Altıparmak
 • Soru&Cevap


BÖBREK NAKLİNDE İMMUNSUPRESİF TEDAVİYE BAKIŞ

Moderatör:

Dr.Aydın Türkmen

Konuşmacı:
Dr. Mehtap Akdoğan
Konuşmacı:
Dr. Tolga Yıldırım

 
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:00
SUSUYORUZ, “SODYUMSUYORUZ” ama NEDEN “POTASYUMSAMIYORUZ”?

Tedavide Bir Engel: Hiperkalemi Sorunu

Oturum Başkanı: Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem

 
GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA RENAL
TRANSPLANTASYONDA EVEROLİMUS

Moderatör: Dr. Hüseyin Töz

 • Renal Transplantasyonda Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Everolimusun Tedavideki Yeri
  Konuşmacı: Dr. Alaattin Yıldız
 • Renal Transplantasyonda 24 Aylık Everolimus Kullanımı Sonuçları
  Konuşmacı: Dr. Hüseyin Koçak

 • Soru-Cevap
 
17:00-18:15

PROF. DR. AYDOĞAN ÖBEK OTURUMU

COVID-19 VE BÖBREK

Oturum Başkanları:
Dr. Meryem Tuncel, Dr. Ali Rıza Odabaş

 • COVID-19: Genel Bilgiler ve Türkiye Verileri
  Konuşmacı: Dr. Savaş Öztürk 
 • COVID-19: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi Verileri
  Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit
 • COVID-19 Tedavisinde ve Aşılamada Güncel Gelişmeler
  Konuşmacılar: Dr. Soner Duman

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DİYALİZ TEDAVİLERİ

Oturum Başkanları:
Dr. Abdülkadir Ünsal,
Dr. Nedim Yılmaz Selçuk

 • Merkezde Hemodiyaliz
  Konuşmacı: Dr. Tamer Sakacı
 • Evde Hemodiyaliz
  Konuşmacı: Dr. Davut Akın
 • Ev Hemodiyalizi Transplantasyon ile Karşılaştırılabilir mi?
  Konuşmacı: Dr. Ercan Ok

RENAL TRANSPLANTASYON VE ENFEKSİYONLAR

Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Töz, Dr. Dilek Torun

 • CMV Tanı ve Tedavisinde Yeni Neler Var?
  Konuşmacı: Dr. Ebru Sevinç Ok
 • BK Tanı ve Tedavisinde Yeni Neler Var?
  Konuşmacı: Dr. Özkan Güngör
 • Mantar ve Tüberküloz Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
  Konuşmacı: Dr. Erhan Tatar

SÖZLÜ BİLDİRİLER – 2

Oturum Başkanları:
Dr. Kenan Turgutalp, Dr. Öznur Kal

18:15-18:30 KAHVE ARASI
18:30-20:00 AÇILIŞ
• Açılış Töreni
• Emeklilik Töreni
• Bildiri Ödülleri
     

 

BİLİMSEL PROGRAM / 15 EKİM 2021, CUMA

Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4
08:30-09:45

REHBERLER NE DİYOR ?

TSN-GOLD VERİ TABANI, KDIGO GLOMERÜLONEFRİT KILAVUZU VE DİYABETİK HASTA ORTAK UZMAN GÖRÜŞÜNÜ TARTIŞIYORUZ

Oturum Başkanı: Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Betül Kalender

 • TSN Glomerülonefrit Veri Tabanı Tanıtımı - TSN GOLD Çalışmaları
  Konuşmacı: Dr. Egemen Cebeci
 • KDIGO-Glomerüler Hastalıklar 2020 Kılavuzu
  Konuşmacı: Dr. Gülizar Şahin
 • ENKARNE Uzman Görüşü
  Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı

KBH HASTASINDA ANEMİ TEDAVİSİ: HEDEFLER VE TEDAVİ SEÇİMLERİ

Oturum Başkanı:
Dr. Meltem Pekpak

 • KBH Hastasında Demir Tedavisi
  Konuşmacı:
  Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
 • KBH (Evre 4-5) Hastasında ESA Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. Ahmet Alper Kıykım
 • KBH Hastasında HIF-Prolil Hidroksilaz İnhibitörleri
  Konuşmacı: Dr Kayser Çağlar

MARJİNAL DONÖR

Oturum Başkanı: Dr. Aydın Türkmen

 • Marjinal Canlı Donör Kriterleri Ne Kadar Esnetilmeli?
  Konuşmacı: Dr. Elif Arı Bakır
 • Marjinal Kadavra Donör Kriterleri Ne Kadar Esnetilebilir?
  Konuşmacı: Dr. Murathan Uyar
 • Ülkemizde Kadaverik Nakil Nasıl Artırılır?
  Konuşmacı: Dr. Abdülmecit Yıldız
 
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:45
HER YÖNÜYLE HİPERKALEMİ TAKİBİ VE ÖNEMİ
Hasta Diyete Uydu mu?

Moderatör: Dr. Ülver Derici
Konuşmacı: Dr. Gülay Ulusal Okyay 


DİYALİZDE HİPERFOSFATEMİNİN KONTROLÜ: LANTANYUM KARBONATIN ROLÜ

Moderatör: Dr. Mustafa Arıcı
Konuşmacı: Mario Cozzolino, MD

   
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:30

GENETİK BÖBREK HASTALIKLARI PANELİ

Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Şükrü Sever,
Dr. Nurhan Seyahi

 • AA Amiloidoz Tedavisinde Yenilikler, Dirençli FMF Hastalarını Nasıl Tedavi Etmeliyiz?
  Konuşmacı: Dr. Ahmet Gül
 • Polikistik Böbrek Hastalığında Progresyonu Nasıl Takip Edelim?
  Konuşmacı: Dr. Tevfik Ecder
 • Fabry Hastalığı: Nasıl Tanı Koyalım, Kimi Tedavi Edelim?
  Konuşmacı: Dr. Faruk Hilmi Turgut

DİYALİZDE MİNERAL METABOLİZMASI VE BESLENME

Oturum Başkanları:
Dr. Halil Zeki Tonbul,
Dr. Mehmet Deniz Aylı

 • Diyaliz Hastasında Fosfor Yönetimi
  Konuşmacı: Dr. Ayça İnci
 • Diyaliz Hastasında Parathormon Yönetimi
  Konuşmacı: Dr. Başol Canbakan
 • Diyaliz Hastasında Beslenme ve Egzersiz
  Konuşmacı: Dr. Serpil Müge Değer

TRANSPLANTASYONDA İNDÜKSİYON VE İMMÜNSUPRESYON TEDAVİLERİ

Oturum Başkanı:
Dr. Nurhan Acar Özdemir

 • Transplantasyonda İndüksiyon Tedavileri
  Konuşmacı: Dr. Berna Yelken
 • Uzun ve Kısa Etkili Kalsinörin İnhibitörleri: Uzun Dönem Graft Sağkalımı Üzerindeki Etkileri Arasında Fark Var mı?
  Konuşmacı: Dr. Arzu Velioğlu
 • Renal Transplantasyonda Kronik Rejeksiyon Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. Hüseyin Koçak

SÖZLÜ BİLDİRLER – 3

Oturum Başkanları: Dr. Özkan Güngör, Dr. İlhan Kurultak

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Coşkun Yavuz, Dr. Can Hüzmeli
13:30-14:15
GÜNCEL KANITLAR İLE YENİ T2DM HASTASI İÇİN ERKENDEN HAREKETE GEÇMENİN ÖNEMİ ve KOLAY YOLU

 • Diyabetik Hastalarda Renal Koruma; Empagliflozin ve Linagliptinin Böbrek Üzerine Faydaları
  Konuşmacı: Dr. Süleyman Tevfik Ecder
 • T2DM Yönetiminde Empagliflozin ve Linagliptinin Yeri, Metabolik ve Kardiyovasküler Faydaları
  Konuşmacı: Dr. Aydoğan Aydoğdu

BÖBREK HASTALARININ METABOLİK ASİDOZ İLE İMTİHANI

Moderatör: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacı: Dr. Mustafa Arıcı

   
14:15-15:45

RENAL FİZYOLOJİDEN KLİNİĞE

Oturum Başkanları:
Dr. Ahmet Uğur Yalçın, Dr. Galip Güz

 • SGLT2 İnhibitörleri ve Böbrek
  Konuşmacı: Dr. Sena Ulu
 • Inflamasyon İnhibitörleri ve Böbrek
  Konuşmacı: Dr. İsmail Koçyiğit
 • Endotelin Antagonistleri ve Böbrek
  Konuşmacı: Dr. Halil Yazıcı
 • Epitelyal Sodyum Kanalı (ENaC) İnhibitörleri ve Böbrek
  Konuşmacı: Dr. Belda Dursun

OLGULAR EŞLİĞİNDE AKUT BÖBREK HASARI

Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Rıza Altıparmak,
Dr. Şükrü Ulusoy

 • Olgularla Kardiyorenal Sendrom
  Konuşmacı: Dr. Meltem Seziş Demirci
 • Olgularla Hepatorenal Sendrom
  Konuşmacı: Dr. Beril Akman
 • Bitkisel Ürünler ve Akut Böbrek Hasarı
  Konuşmacı: Dr. Mümtaz Yılmaz
 • Kronik Böbrek Hastalığı için Bir Risk Faktörü Olarak Akut Böbrek Hasarı
  Konuşmacı: Dr. Sinan Trabulus

TRANSPLANTASYONDA SORUNLAR

Oturum Başkanları: Dr. Siren Sezer,
Dr. Gülçin Kantarcı

 • Riskli Hastada DSA Monitorizasyonu ve Önemi
  Konuşmacı: Dr. Gökhan Temiz
 • Kombine Nakiller: Ülkemizde Yeterince Yapılıyor mu?
  Konuşmacı: Dr. Ayhan Dinçkan
 • Diyalize Dönen Transplant Hastanın Takibi
  Konuşmacı: Dr. Hamad Dheir
 • Retransplantasyon Endikasyonları – Hangi Hastaya? Ne Zaman?
  Konuşmacı: Dr. Ayşe Sinangil

SÖZLÜ BİLDİRLER – 4

Oturum Başkanı:
Dr. Ramazan Ulu

15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:30

NEFROLOJİDE GÜNCEL KONULAR- 1

Oturum Başkanları:
Dr. Mehmet Emin Yılmaz,
Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

 • Gıda Katkı Maddeleri ve Böbrek
  Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat
 • Nefroloji ve Bağırsaklar: Mikrobiyata, Probiyotikler ve Diğerleri
  Konuşmacı: Dr. Şebnem Karakan
 • Kronik Böbrek Hastalığında Asemptomatik Hiperürisemi Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. Kenan Turgutalp

YOĞUN BAKIM NEFROLOJİSİ

Oturum Başkanları:
Dr. Ali Kemal Kadiroğlu,
Dr. Betül Öğütmen

 • Sepsis ve Akut Böbrek Hasarı
  Konuşmacı: Dr. Aykut Sifil
 • Yoğun Bakımda Diyaliz ve Sürekli Tedaviler: Ne Zaman? Nasıl?
  Konuşmacı: Dr. Hakkı Arıkan
 • Yoğun Bakımdaki Hastada Solunum Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. İsmail Cinel

NEFROBLOG: NEFROLOJİ LİTERATÜRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR

Oturum Başkanları: Dr. Özkan Güngör, Dr. Sena Ulu

2020-2021 Güncelleme
Konuşmacı: Dr. Zeki Aydın

SÖZLÜ BİLDİRLER – 5

Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Ekrem Kara

 

 

BİLİMSEL PROGRAM / 16 EKİM 2021, CUMARTESİ

Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4
08:30 09:45

GLOMERÜLER HASTALIKLAR PANELİ

Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Şehsuvar Ertürk

 • Membranöz Nefropati Tedavisinde Yenilikler
  Konuşmacı: Dr. Tansu Sav
 • IgA Nefropatisi Tedavisinde Yenilikler
  Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun Yenigün
 • Lupus Nefriti Tedavisinde Yenilikler
  Konuşmacı: Dr. Kübra Kaynar

OLGULAR EŞLİĞİNDE PERİTON DİYALİZİ GÜNCELLEMESİ

Oturum Başkanları: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Rezzan Ataman

 • Kalp Yetmezliğinde Periton Diyalizi Uygulamaları
  Konuşmacı: Dr. Bülent Hüddam
 • Zor Olgularda Periton Diyalizi
  Konuşmacı: Dr. Elbis Ahbab
 • ISPD Kılavuzu Işığında Peritonit ve Kateter Enfeksiyonlarına Yaklaşım
  Konuşmacı: Dr. Ebru Aşıcıoğlu

UNUTULAN ELEKTROLİT PROBLEMLERİ

Oturum Başkanları:
Dr. Celalettin Usalan, Dr. Sabahat Ecder

 • Olgularla Hipokalsemi
  Konuşmacı: Dr. Ertuğrul Erken
 • Olgularla Hipofosfatemi
  Konuşmacı: Dr. Necmi Eren
 • Olgularla Hipomagnezemi
  Konuşmacı: Dr. Tülin Akagün Özbay

 

 

09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-10:45
NEFROLOJİ ve ENDOKRİNOLOJİ ORTAK BAKIŞ AÇISIYLA... DİYABET ve KOMPLİKASYONLARININ YÖNETİMİNDE BAZAL İNSÜLİNLERİN YERİ: İNSÜLİN DETEMİR

Oturum Başkanı: Dr. Kenan Ateş
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Arıcı
Dr. Kubilay Ükinç

     
11:15-12:30

ONKOLOJİK HASTAYA NEFROLOJİ YAKLAŞIMI

Oturum Başkanları: Dr. Murat Duranay, Dr. Hasan Kayabaşı

 • Olgular Eşliğinde Onko-Nefroloji Tartışması
  Konuşmacı: Dr. Hülya Çolak
 • Klon Şavaşları: MGUS? MGRS?
  Konuşmacı: Dr. Savaş Sipahi
 • Tümör Lizis Sendromu: Nefrolojik Bakış Açısı
  Konuşmacı:
  Dr. Hasan Micozkadıoğlu

UNUTULAN DEĞER: PERİTON DİYALİZİ

Oturum Başkanları: Dr. Fevzi Ersoy,
Dr. Mahmut Yavuz

 • Diyalize Acil Koşullarda Başlayan Hasta: Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi?
  Konuşmacı: Dr. Dede Şit
 • Periton Diyalizi için Kontrendike Durumlar Gerçekten Kontrendike mi?
  Konuşmacı: Dr. Mustafa Balal
 • Periton Diyalizinde Yeterlilik Hedefleri
  Konuşmacı: Dr. Zülfikar Yılmaz

BÖBREK HASTALIĞINDA OSTEOPOROZ

Oturum Başkanları: Dr. Saime Paydaş, Dr. Funda Sarı

 • KBH Evre 4 ve 5 Hastada Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. Aydın Ünal
 • Renal Transplant Hastasında Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
  Konuşmacı: Dr. İdris Şahin
 
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Demir, Dr. Selma Alagöz
13:30-15:00

NEFROLOJİDE GÜNCEL KONULAR–2

Oturum Başkanları: Dr. Caner Çavdar,
Dr. Sedat Üstündağ

 • Olgularla Preoperatif Değerlendirme
  Konuşmacı: Dr. Gülay Kadıoğlu Koçak
 • KBH Hastasında Antikoagülan Tedavi
  Konuşmacı: Dr. Aydın Güçlü
 • Renal Transplant Hastasında Kardiyovasküler Korunma
  Konuşmacı: Dr. Banu Şahin Yıldız

HİPERPOTASEMİDE YENİ NELER VAR?

Oturum Başkanları: Dr. Kenan Ateş,
Dr. Bülent Tokgöz

 • Potasyum Fizyolojisinde Yeni Neler Var?
  Konuşmacı: Dr. Ebru Gök Oğuz
 • Hiperpotasemi Tedavisinde Yeni Neler Var?
  Konuşmacı: Dr. Cuma Bülent Gül
 • TND Hiperpotasemi Uzman Görüşü Raporu
  Konuşmacı: Dr. Tolga Yıldırım

NEFROLOGLAR İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Oturum Başkanları: Dr. Betül Kalender, Dr. Sena Ulu

 • Sosya Medyanın Nefrolojideki Yeri
  Konuşmacı: Dr. Didem Turgut

SÖZLÜ BİLDİRLER – 6

Oturum Başkanları: Dr. Funda Sağlam, Dr. Serkan Feyyaz Yalın

15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:45

ERİŞKİN-PEDİATRİK NEFROLOJİ ORTAK OTURUMU

Oturum Başkanları: Dr. Harika Alpay, Dr. Oğuz Söylemezoğlu

 • Çocukluktan Erişkine FSGS
  Konuşmacı: Dr. Sema Akman
 • Çocukluktan Erişkine VUR
  Konuşmacı: Dr. Ozan Özkaya
 • Çocukluktan Erişkine Oksalozis
  Konuşmacı: Dr. Ahmet Nayır

UZMANLAR DERTLİ VE KONUŞUYOR:


Oturum Başkanları: TND Yönetim Kurulu

 • Sorunlar
  Konuşmacılar:
  Dr. Numan Görgülü
  Dr. Engin Onan
  Dr. Nuri Barış Hasbal
   

 

 

BİLİMSEL PROGRAM / 17 EKİM 2021, PAZAR

Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4
09:00-09:30

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Oturum Başkanı: Dr. Beyza Atakan

 • Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri
  Konuşmacı: Dr. Serhat Karadağ
     
09.30-09.45 KAHVE ARASI
09.45-11.00

HEMODİYALİZDE SORUNLAR

Oturum Başkanları: Dr. Alaattin Yıldız, Dr. Ali Rıza Odabaş

 • Hemodiyalizde Geri Ödeme Sistemi
  Konuşmacı: Dr. İbrahim Akdağ
 • Hemodiyalizde Sosyal Sorunlar
  Konuşmacılar:
  Hakan Kaptanoğulları (DİADER)
  Timur Erk (Türk Böbrek Vakfı)
  Sadi Kemal Alim Arslan (DİHED)
  Bünyamin Altındal (DİAMER)
 • Kapanış: Dilek ve Temenniler
  Konuşmacı: Dr. Alaattin Yıldız