Hekim Bilimsel Programı

Detaylı hekim programı ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

38. ULUSAL NEFROLOJİ KONGRESİ
BİLİMSEL PROGRAM KONU BAŞLIKLARI

 

KONGRE ÖNCESİ KURSLAR

 1. OLGULARLA NEFROPATOLOJİ KURSU
 2. OLGULARLA HEMODİYALİZ OKULU
 3. KLİNİK ARAŞTIRMADAN MAKALEYE GİDEN YOLCULUK
  • • Temel İstatistik Kursu
  • • Makale Yazma ve Editöryal Süreç
 4. NEFROLOGLAR İÇİN TEMEL İMMÜNOLOJİ KURSU

 

KLİNİK NEFROLOJİ VE HİPERTANSİYON

 1. KDIGO KBH VE HT KILAVUZU:
  • • <120/80 mmHg Hedefi Uygundur
  • • <120/80 mmHg Hedefi Uygun Değildir
 2. TND-COVID DENEYİMİ
  • • Covid 19 ve Kronik Böbrek Hastalığı
  • • Covid-19 ve Akut Böbrek Hasarı
  • • Covid-19 ve Böbrek Nakli
  • • Covid-19 ve Diyaliz Tedavileri
  • • Covid-19: Uzun Dönem Etkileri
 3. BÖBREK FİBROZİSİNDE YENİ MEKANİZMALAR
 4. İKLİM SORUNU VE BÖBREK HASTALIKLARI
 5. MÜLTECİ SAĞLIĞI VE YAŞANAN SORUNLAR
  • • Ülkemizdeki Mülteciler ve Sağlık Sorunları
  • • Mülteciler ve Böbrek Sağlığı: Yaşanan Sorunlar
 6. KBH EVRE 4 ve 5 HASTADA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ: HEDEFLER VE İLAÇ SEÇİMLERİ
 7. DEMİR-HEMOGLOBİN VE BÖBREK: HALA SORU VAR MI?
 8. NEFROPATOLOJİ VE YAPAY ZEKA KULLANIMI
 9. RENAL FİZYOLOJİDEN KLİNİĞE
  • • SGLT2 ve Klinik Etkiler
  • • NHE3 ve Klinik Etkiler
  • • ENaC ve Klinik Etkiler
 10. KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA OSTEOPOROZ
  • • Tanısal Yaklaşım
  • • Tedavi Yaklaşımı
 11. ASİDOZ VE BÖBREK ARASINDAKİ DANS
  • • Asit fizyolojisi ve fizyopatolojisinde yeni neler var?
  • • Böbrek hastasında asidoz tedavisi: Ne kadar yararlı?
 12. KRONİK BÖBREK HASTASI NASIL EGZERSİZ YAPSIN?
 13. KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA BESLENME
  • • Diyetisyen Gözüyle
  • • Nefrolog Gözüyle
 14. KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİ TEDAVİSİ
  • • Gereklidir
  • • Gerekli Değildir
 15. UNUTULAN ELEKTROLİT PROBLEMLERİ
  • • Hipokalsemi
  • • Hipofosfatemi
  • • Hipomagnezemi
 16. HİPERKALEMİDE YENİ NELER VAR?
  • • Potasyum fizyolojisinde yeni neler var?
  • • Hiperkalemi tedavisinde yeni neler var?
  • • TND Hiperkalemi Uzman Görüşü
 17. DİYABET VE BÖBREK: ENKARNE UZMAN GÖRÜŞÜ
  • • Diyabete endokrinolojik bakış
  • • Diyabete kardiyolojik bakış
  • • Diyabete nefrolojik bakış
 18. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE BİLİŞSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU
  • • Nöroloji penceresinden kognitif disfonksiyon
  • • Bir Nefrolog kognitif disfonksiyonu nasıl yönetmeli?
 19. CT-MR ve ANJİYOGRAFİ: KONTRAST VERELİM Mİ? VERMEYELİM Mİ?
 20. KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA ANTİAGREGAN VE ANTİKOAGULAN KULLANIMI
  • • Antiagregan Tedavi
  • • Antikoagülan Tedavi
 21. KBH ERKEN EVRELERDE KEMİK-MİNERAL BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ
  • • Fosfor Bağlayıcılar
  • • D Vitamini ve Analoglarının Kullanımı
 22. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PROGRESYONUNU YAVAŞLATMADA YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 23. GIDA KATKI MADDELERİ VE BÖBREK
 24. BÖBREK HASTALARINDA AĞRI KESİCİ KULLANIM İLKELERİ
 25. OLGULARLA ONKO-NEFROLOJİ TARTIŞMASI
 26. OLGULARLA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
 27.  

GLOMERÜLER HASTALIKLAR

 1. TSN-GOLD OTURUMU
  • • TSN GN Veri Tabanı Tanıtımı
  • • TSN GOLD Çalışmaları
 2. KDIGO GN KILAVUZUNU TARTIŞIYORUZ
 3. GLOMERÜLER HASTALIKLARDA NEFROGENETİK: KİME? NE ZAMAN? NASIL?
 4. MEMBRANÖZ NEFROPATİDE YENİ BELİRTEÇLER
 5. LUPUS NEFRİTİ TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR
 6. FSGS TEDAVİSİNDE YENİ ÇALIŞMALAR NELER GETİRECEK?
 7. NEFROTİK SENDROMDA ANTİKOAGULAN KULLANIMI
 8. GLOMERÜLONEFRİT TEDAVİSİNDE GELECEK 10 YIL
 9. KLON SAVAŞLARI: MGUS? MRGS? BETA HÜCRELERİ? PLAZMA HÜCRELERİ?
 10. OLGULARLA GLOMERÜLER HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

BÖBREK NAKLİ

 1. DONÖR SAYISINI OPTİMİZE ETMEK: YÜKSEK BÖBREK VERİCİ PROFİLİ NASIL SAĞLANABİLİR?
 2. DONÖR SPESİFİK ANTİKORLAR VE BİYOBELİRTEÇLERLE ALLOGREFT İZLEMİ
 3. CMV TANISI VE TEDAVİSİ: SEROLOJİ Mİ KLİNİK Mİ?
 4. İMMÜNOLOJİK YÖNDEN ZOR VAKALARDA BÖBREK NAKLİ
 5. BÖBREK NAKLİNDE DESENSİTİZASYON YÖNTEMLERİ
 6. BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA AŞILAMA
 7. BÖBREK NAKLİ İLE BİRLİKTE KOMBİNE NAKİLLER
  • • Karaciğer
  • • Pankreas
  • • Kemik İliği
 8. GREFTİNİ KAYBEDEN BÖBREK NAKLİ HASTASININ YÖNETİMİ
  • • Retransplantasyon
  • • Diyalize Başlama Zamanı ve Diyaliz Modalite Seçimi
  • • İmmünsupresyonun Yönetimi
  • • Greft Nefrektomi
 9. OLGULARLA BÖBREK NAKLİ TARTIŞMASI

 

AKUT BÖBREK VE YOĞUN BAKIM NEFROLOJİSİ

 1. YOĞUN BAKIMDA DİYALİZ: NE ZAMAN ? NASIL ?
 2. AKUT BÖBREK İÇİN HASTANE UYARI SİSTEMLERİ İŞE YARAR MI ?
 3. AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VE PULMONER SİSTEM
 4. SEPSİS VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
 5. BİTKİSEL ÜRÜNLER VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
 6. OLGULARLA KARDİYORENAL SENDROM
 7. OLGULARLA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

HEMODİYALİZ

 1. HEMODİYALİZDE SODYUM, VOLÜM VE KAN BASINCI KONTROLÜ: KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK AÇISINDAN TEMEL ÖNERİLER
 2. ANEMİ TEDAVİSİNDE YENİ NELER VAR?
  • • Demir tedavisi
  • • ESA tedavisi
  • • HIF-PH Inhibitörleri
 3. DİYALİZDE FOSFOR VE PARATHORMON YÖNETİMİ
  • • Fosfor Yönetimi
  • • Parathormon Yönetimi
 4. İDEAL DİYALİZ TEADVİSİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
  • • Vasküler Giriş Yolu
  • • Diyaliz Yeterliliği
  • • Volüm Kontrolü
 5. ANİ ÖLÜM RİSKİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ ?
 6. HEMODİYALİZ VE BAĞIRSAKLAR: MİKROBİYOTA, PROBİYOTİKLER VE DİĞERLERİ
 7. DİYALİZ HASTALARINDA ANTİKOAGÜLASYON KULLANIMI
 8. HEMODİYALİZ TEDAVİSİNİ BİREYSELLEŞTİRMEK MÜMKÜN OLACAK MI ?
 9. HEMODİYALİZDE HEPATİT B VE HEPATİT C YÖNETİMİ
 10. ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL TAKİBİ: ÖMRÜNÜ NASIL UZATABİLİRİZ?
 11. HEMODİYALİZ HASTALARINDA AŞILAMA
 12. HEMODİYALİZDE MORBİDİTE YÖNETİMİ
  • • Diyabet
  • • Kalp Yetmezliği
  • • Koroner Arter Hastalığı
 13. OLGULARLA HEMODİYALİZ VAKALARI

 

PERİTON DİYALİZİ

 1. PD İÇİN KONTRENDİKE DURUMLAR GERÇEKTEN KONTRENDİKE Mİ?
 2. YARDIMLI PD
 3. KALP YETMEZLİĞİNDE PD UYGULAMALARI
 4. ISPD KILAVUZUNA GÖRE PERİTONİT VE KATETER ENFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM
 5. BÖBREK NAKLİ ÖNCESİ PD HASTASI OLMAK AVANTAJLI MI?
 6. ENKAPSÜLE PERİTONEAL SKLEROZ: SIKLIĞI ARTIYOR MU, AZALIYOR MU?
 7. PERİTON DİYALİZİNDE YETERLİLİK HEDEFLERİ
 8. ALTERNATİF PERİTONEAL EŞİTLENME TESTLERİ: NE ZAMAN YAPALIM?
 9. DİYALİZE ACİL KOŞULLARDA BAŞLAYAN HASTA: HD Mİ, PD Mİ?
 10. OLGULARLA PERİTON DİYALİZİ VAKALARI

 

NADİR HASTALIKLAR

 1. POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGRESYONU NASIL TAKİP EDELİM?
 2. AHUS TANISI VE GENETİK
 3. FABRY HASTALIĞI: TANIDA NEYİ YANLIŞ YAPIYORUZ?
 4. AA AMİLOİDOZ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 5. OLGU ÖRNEKLERİ İLE NADİR HASTALIKLARA YAKLAŞIM

 

NEFRONLAR YARIŞIYOR

SOSYAL KONULAR

 1. NEFROLOGLAR İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 2. NEFROLOJİ EĞİTİMİNİN GELECEĞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
 3. HEMODİYALİZ VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ
 4. NEFROLOJİ VE YAPAY ZEKA
 5. NEFROLOJİ VE SANAT
 6. BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE